Warunki dostawy

Dostawa i Czas Realizacji

1. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku pełnej dostępności towaru wynosi 3 dni robocze od daty zaksięgowania przelewu na koncie . W szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Zamówione produkty zostaną dostarczone pod podany w zamówieniu adres Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszty dostawy towaru przesyłek standardowych to 20 zł. Koszt przesyłki pobraniowej 25 zł. W przypadku przesyłek niestandardowych koszt kompletacji, dostawy i usługi wniesienia będzie kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia. O kosztach serwisów Klient będzie informowany drogą mailową przed uiszczeniem wpłaty.

3. Sklep internetowy Firmy Garpol i firma kurierska nie ponoszą odpowiedzialności za brak lub opóźnienie realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta, a także za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

4. Firma kurierska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z działania siły wyższej (trzęsienie ziemi, cyklon, burza, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza lub embargo, rozruchy, zamieszki).

5. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce towaru z magazynu, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.

6. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem artykułu ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia, niezadowolenia z towaru, reklamacji ponosi Klient.

7. Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Przed otwarciem przesyłki należy pokwitować jej odbiór a następnie sprawdzić:

- ilości dostarczonych produktów

- brak uszkodzeń dostarczonych produktów

- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)

8. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie spisać protokół w obecności kuriera. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków w towarze. Protokół musi być podpisany przez kuriera i odbiorcę. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń w towarze należy jak najszybciej zadzwonić pod numer 22 618-51-07.

9. W przypadku szkód dających się z zewnątrz zauważyć (jawnych) odbiór przesyłki przez klienta bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec firmy kurierskiej.